ยินดีต้อนรับ

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ทายเดือนเกิดและอายุ ขั้นตอน 1.กำหนดค่าของเดือนเกิดโดย 1 = ม.ค. 2 = ก.พ. 3 = มี.ค. 4 = เม.ย. 5 = พ.ค. 6 = มิ.ย. 7 = ก.ค. 8 = ส.ค. 9 = ก.ย. 10 = ต.ค. 11 = พ.ย. 12 = ธ.ค. ตัวอย่าง 1. เกิดเดือน มีนาคม = 3 2. เอา 2 ไปคูณค่าของเดือน 3 x 2 = 6 3. เอา 5 ไปบวก 6 + 5 = 11 4. เอา 50 ไปคูณ 11 x 50 = 550 5. เอาอายุไปบวก เช่นอายุ 36 : 550 +36 = 586 6. เอา 365 ไปลบ 586 - 365 = 221 7. เอา 115 ไปบวก 221 + 115 = 336 สรุป ได้เลข 3 3 6 เพราะฉะนั้น เกิดเดือน มีนาคม อายุ 36 ปี ท่านลองสมมุติอายุและเดือนเกิดใหม่ทดลองดูซิว่าได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น